Ubunye Funeral Home

About UsUmasingwabisane wethu awuyikhethi iminyaka nezibongo, uba ilunga emva kwezinya ezintathu uma uyilunga Elisha,
kepha uma uvela komunye umasingwabisane uba yilunga ngaleso sikhathi.

Abangcwabi ababhekelela abampofu, nabakhuluma ulimi lwakho.


Isikhathi sokuba sisizane, sizwelane, sibe munye sesifikile ingakho kwaBUNYE FUNERAL HOME sizinikele ngokuhlela siphinde sihlinzeke umphakathi esiwusebenzelayo ngohlelo luka masingcwabisane oluhle ngendlela emangalisayo.Coming soon

meet Our Team

our dynamic and dedicated team

Mr Sifiso Ndabezitha

Owner and Founder

Our Staff

© 2019 Ubunye Funeral Home All rights reserved | Design by W3layouts| Hosted and Published by Ntlantleni Miya